Estació de trens (Railway Station)

Aquesta setmana degut al meu aniversari me emportat una bona sorpresa, un tinter i unes plumilles. Per tant aqui el presento el meu primer treball a tinta.
This week my birthday because I won a nice surprise, an inkwell and a plumilles (sorry not as we say in English). So here I present my first work in ink.